Bevolkingsregisters 1826-1939

zgzwartelijn500 zgzwartelijn140blauw zgzwartelijn300

In het Zeeuws Archief berusten de bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten op het grondgebied van de huidige gemeenten Middelburg, Veere en Kapelle. Naast de akten van de burgerlijke stand zijn deze register de belangrijkste bron voor genealogisch onderzoek in de 19de en begin 20ste eeuw.

Middelburg
De bevolkingsregistratie van Middelburg over de periode van de negentiende eeuw is in mei 1940 verloren gegaan. De administratie van 1900 tot en met 1937 is bewaard gebleven. Deze administratie werd bijgehouden in grote registers en werd eind 1899 in gebruik genomen. Vanaf 1938 vond de registratie van de bevolking plaats met behulp van de zogenaamde persoonskaarten. Voor deze kaarten kunt u terecht bij het Centraal Bureau voor Genealogie.

Het Middelburgse bevolkingsregisters over de periode 1900-1937 telt 45 delen met in totaal 95.000 inschrijvingen.

De personen die in de periode 1900-1937 in Middelburg hebben gewoond zijn in Zeeuwen Gezocht te vinden met de bron 'Persoon in bevolkingsregister'. Vermeld worden de naam van de inwoner en eventueel de naam van zijn of haar partner, de datum van inschrijving (de registratiedatum na vestiging of geboorte in de gemeente Middelburg), de geboortedatum van de betrokkenen en in sommige gevallen de geboorteplaats en het woonadres. Elke inschrijving bevat een verwijzing naar het deel, blad en het volgnummer op het blad. Ook bevat de vermelding een link naar het overzicht van alle aanwezige Middelburgse bevolkingsregisters (toegang 1005). Het bevolkingsregister is op microfiche in de studiezaal van het Zeeuws Archief ter inzage. Het nummer van het microfiche wordt ook vermeld.

In het bevolkingsregister kunt u vervolgens vinden: geboorteplaats en -datum, beroep, kerkgenootschap, woonadres(sen), wanneer de persoon zich in de gemeente Middelburg heeft gevestigd en wanneer hij of zij is vertrokken of is overleden.
Aan deze groep zijn ook nog enkele registers toegevoegd met bevolkingsgegevens vóór 1900:  
- het Gestichtsregister 1863-1937, waarin opgenomen de bewoners van de diverse gestichten in de stad. Gestichten waren het Gasthuis (ziekenhuis), enkele rusthuizen, het Burger- en het Armenweeshuis en het tehuis van Kinderzorg.
- het Schippersregister 1871-1937. De schippers en hun gezinnen die Middelburg als thuishaven hadden, werden in een afzonderlijk register geregistreerd. Het betreffen vooral binnenvaartschippers.
- Bevolkingsregister Burgerlijk en Militair Huis van Verzekering 1863-1904.
- Verblijfregister 1892-1936. Inschrijvingen van personen die tijdelijk in de gemeente Middelburg verbleven. Het zijn voornamelijk mensen uit Duitsland, Engeland en Nederlands-Indië.

Omdat de Middelburgse bevolkingsregisters van vóór 1900 in mei 1940 verloren zijn gegaan zijn de adresboeken van Middelburg over de periode 1869-1899 ook in Zeeuwen Gezocht opgenomen. Deze adresboeken zijn te raadplegen via de Bron 'Inwoner'.

Andere gemeenten
Van andere gemeenten zijn de volgende bevolkingsregisters opgenomen in Zeeuwen Gezocht:

Aagtekerke (met scans)
- Registre des habitants, 1812-1818 (GIDS5-AAG-1)
- Bevolkingsregister, met staat van bevolking, 1830-1835 (GIDS5-AAG-3)
- Register van bevolking en inwoning, 1835-1840 (GIDS5-AAG-4)
- Register van bevolking en inwoning, 1840-1844 (GIDS5-AAG-5)
- Register van bevolking en inwoning, 1845-1849 (GIDS5-AAG-6)
- Bevolkingsregister, 1850-1855 (GIDS5-AAG-7)
- Bevolkingsregister, 1856-1861 (GIDS5-AAG-8)
- Bevolkingsregisters, 1862-1880 (GIDS5-AAG-9)
- Bevolkingsregister, 1880-1890 (GIDS5-AAG-10)
- Bevolkingsregister, 1890-1900 (GIDS5-AAG-11)

Arnemuiden en Kleverskerke (met scans)
-[volgt]

Biggekerke (met scans)
- Registre des habitants, 1811-1812 (GIDS5-BIG-1)
- Register van bevolking en inwoning, 1841-1849 (GIDS5-BIG-2)  
- Bevolkingsregister, 1850-1860 (GIDS5-BIG-3
- Bevolkingsregister, 1860-1870 deel 1 1861-1870 (GIDS5-BIG-4
- Bevolkingsregister, 1860-1870 deel II lijst van ingezetenen, 1860-1869 (GIDS5-BIG-5
- Bevolkingsregister, 1871-1878 deel I (GIDS5-BIG-6)
- Bevolkingsregister, 1871-1878 deel II, lijst van ingezetenen, 1870-1880 (GIDS5-BIG-7)
- Bevolkingsregister, 1879-1890 (GIDS5-BIG-8
- Bevolkingsregister, 1891-1900 deel I en deel II (GIDS5-BIG-10)
- Bevolkingsregister, 1891-1900 deel III, dienstboden en aanvulling (GIDS5-BIG-9)

Domburg (met scans)
- Register van bevolking en inwoning, 1826-1829 (GIDS5-DBG-1g)
- Register van bevolking en inwoning, 1830-1834 (GIDS5-DBG-2)
- Register van bevolking en inwoning, 1835-1840 (GIDS5-DBG-3)
- Register van bevolking en inwoning, 1840-1849 (GIDS5-DBG-4)
- Bevolkingsregister, 1850-1861 (GIDS5-DBG-5)
- Bevolkingsregister, deel 1, A-L, 1861-1870(GIDS5-DBG-6)
- Bevolkingsregister, deel 2, M-Z, 1861-1870 (GIDS5-DBG-7)
- Bevolkingsregister, deel 3, dienstboden, 1861-1870 (GIDS5-DBG-7A)
- Bevolkingsregister, deel 1, wijk A, 1870-1880 (GIDS5-DBG-8)
- Bevolkingsregister, deel 1, wijk A, 1880-1890 (GIDS5-DBG-9)
- Bevolkingsregister, deel 1, wijk A, 1890-1900 (GIDS5-DBG-10)
- Bevolkingsregister, deel 1, A-L, 1920-1930 (GIDS5-DBG-15)
- Bevolkingsregister, deel 1, M-Z, 1920-1930 (GIDS5-DBG-16)

Gapinge (met scans)
- Bevolkingsregister, 1825-1832 (GIDS5-GAP-1)
- Bevolkingsregister, 1849-1853 (GIDS5-GAP-2)
- Bevolkingsregister, 1850-1860 (GIDS5-GAP-3)

Grijpskerke (met scans)
- Bevolkingsregister, 1833-1849 (GIDS5-GRY-1)
- Bevolkingsregister, 1850-1861 (GIDS5-GRY-2)
- Bevolkingsregister, 1862-1883 (GIDS5-GRY-3)
- Bevolkingsregister, 1883-1900 (GIDS5-GRY-4)

's-Heer Arendskerke
- Bevolkingsregister 1826, 1827
- Bevolkingsregister 1829-1839
- Bevolkingsregister 1861-1883

Kapelle
- Bevolkingsregister 1824
- Bevolkingsregister 1846
- Bevolkingsregister 1846-1851
- Bevolkingsregister 1852-1860
- Bevolkingsregister 1861-1869
- Bevolkingsregister 1870-1902
- Bevolkingsregister 1902-1920
- Bevolkingsregister 1920-1926

Kloetinge
- Bevolkingsregister 1793
- Bevolkingsregister 1810
- Bevolkingsregister 1812, 1813
- Bevolkingsregister 1814-1825
- Bevolkingsregister 1826-1833
- Bevolkingsregister 1833-1846
- Bevolkingsregister 1846-1861
- Bevolkingsregister 1861-1880
- Bevolkingsregister 1881-1890
- Bevolkingsregister 1891-1900
- Bevolkingsregister 1900-1922
- Bevolkingsregister 1923-1939
- Dienstbodenregister 1861-1870
- Dienstbodenregister 1881-1890
- Dienstbodenregister 1891-1900
- Dienstbodenregister 1900-1922

Koudekerke (met scans)
- Bevolkingsregister 1826-1830
- Bevolkingsregister 1835-1839
- Bevolkingsregister 1840-1845
- Bevolkingsregister 1846-1849
- Bevolkingsregister 1850-1860
- Bevolkingsregister 1861-1869
- Bevolkingsregister 1870-1882
- Bevolkingsregister 1882-1891
- Bevolkingsregister 1891-1900

Meliskerke (met scans)
- Registre des habitants, 1813-1822 (GIDS5-MEL-1
- Bevolkingsregister, 1823-1835 (GIDS5-MEL-2)  
- Register van bevolking en inwoning, 1834-1835 (GIDS5-MEL-3
- Register van bevolking en inwoning, 1839-1842 (GIDS5-MEL-4
- Register van bevolking en inwoning, 1847-1849 (GIDS5-MEL-11)  
- Register van bevolking en inwoning, 1848-1849 (GIDS5-MEL-12
- Bevolkingsregister, 1850-1859 (GIDS5-MEL-6
- BevolkingsregisterDeel I en deel II, 1862-1882 (GIDS5-MEL-7
- BevolkingsregisterDeel I, alfabetisch, blad 1-221, 1883-1900 (GIDS5-MEL-8
- BevolkingsregisterDeel II, dienstboden, 1883-1889 (GIDS5-MEL-9)

Nieuw- en Sint Joosland (met scans)
-[volgt]

Oostkapelle (met scans)
- Register van bevolking en inwoning, 1835-1847 (GIDS5-OKP-1)
- Register van bevolking en inwoning, 1844-1848 (GIDS5-OKP-2)
- Register van bevolking en inwoning, 1850-1853 (GIDS5-OKP-3)
- Bevolkingsregister, op huisnummer, 1857-1869 (GIDS5-OKP-4
- Bevolkingsregister, op huisnummer, 1870-1879 (GIDS5-OKP-5)
- Bevolkingsregister, op huisnummer, 1880-1884 (GIDS5-OKP-6)
- Bevolkingsregister, deel I en II, 1884-1894 (GIDS5-OKP-7)

Serooskerke (Walcheren) (met scans)
- Volkstelling, 1830 (GIDS5-SKW-2)
- Register van bevolking en inwoning, 1830-1836 (GIDS5-SKW-3)
- Register van bevolking en inwoning, 1837-1843 (GIDS5-SKW-4)
- Register van bevolking en inwoning, 1844-1850 (GIDS5-SKW-5)
- Bevolkingsregister, 1850-1857 (GIDS5-SKW-6)
- Bevolkingsregister, dienstboden, 1857 (GIDS5-SKW-7)
- Bevolkingsregister, 1857-1862 (GIDS5-SKW-8)
- Bevolkingsregister, deel I, A-N, blad 1-243, 1862-1869 (GIDS5-SKW-9)
- Bevolkingsregister, deel II, O-Z, blad 244-440, 1862-1869 (GIDS5-SKW-10)
- Bevolkingsregister, deel III, dienstboden, 1862-1868 (GIDS5-SKW-20)
- Bevolkingsregister, deel I, A-L, blad 1-229, 1870-1880 (GIDS5-SKW-11)
- Bevolkingsregister, deel II, M-Z, blad 230-458, 1870-1880 (GIDS5-SKW-12)
- Bevolkingsregister, deel III, dienstboden, 1869-1880 (GIDS5-SKW-21)
- Bevolkingsregister Deel D, dienstboden, 1880-1890 (GIDS5-SKW-22)

Sint Laurens (met scans)
-[volgt]

Veere
(met scans)
- Register van bevolking en inwoning, 1826-1830 (GIDS5-VEE-4)
- Register van bevolking en inwoning, 1831-1836 (GIDS5-VEE-5)
- Register van bevolking en inwoning, 1837-1849 (GIDS5-VEE-6)
- Bevolkingsregister, 1850-1860 (GIDS5-VEE-7
- Bevolkingsregister, deel 1, A-L, 1861-1880 (GIDS5-VEE-8)
- Bevolkingsregister, deel 2, M-Z, 1861-1880 (GIDS5-VEE-9)

Vrouwenpolder (met scans)
-[volgt]

Wemeldinge
- Bevolkingsregister 1820-1825
- Bevolkingsregister 1826-1835
- Bevolkingsregister 1836-1840
- Bevolkingsregister 1841-1850
- Bevolkingsregister 1850-1859
- Bevolkingsregister 1855-1863
- Bevolkingsregister 1860-1869
- Bevolkingsregister 1869-1879 (4003-1069)
- Dienstbodenregister 1869-1879
- Bevolkingsregister 1879-1902
- Bevolkingsregister 1902-1920

Westkapelle (met scans)
-[volgt]

Zoutelande (met scans)
-[volgt]


Laatst bijgewerkt: 14 december 2017

  BRMburg2 300
Linkerzijde van een blad uit een deel van het bevolkingsregister van Middelburg.