Emigranten (1826)1839-1900(1939)

zgzwartelijn500 zgzwartelijn140blauw zgzwartelijn300

Het betreffen hier personen die in de periode 1826-1950 zijn geëmigreerd naar Noord-Amerika of ander overzeese gebiedsdelen. Toen steeds meer Nederlanders naar ‘overzee’ vertrokken, wilde de overheid inzicht krijgen in de omvang en achtergronden van de emigratie. Voor een goed overzicht was het noodzakelijk om de gegevens van àlle Nederlandse emigranten te kunnen krijgen, ongeacht of ze uit Nederlandse, Duitse, Belgische of Franse havens vertrokken. Ook in de bevolkingsregisters van de gemeenten zijn personen te achterhalen die hun woonplaats verlieten om overzee hun geluk te beproeven.

In deze groep zijn de navolgende bestanden opgenomen:

Staten van landverhuizingen, 1839-1900
Vanaf 1847 moest iedere gemeente een lijst maken van alle in dat jaar vertrokken emigranten, de zogenaamde ‘Staat van landverhuizingen’. De gemeente gebruikte hiervoor de gegevens uit het bevolkingsregister. De staten werden opgestuurd naar het Provinciaal Bestuur. Provincieambtenaren stelden op basis daarvan een totaallijst samen die naar de Minister van Binnenlandse Zaken werd gestuurd. In Zeeland werd in 1847 ook nog een lijst gereconstrueerd van iedereen die daarvoor reeds geëmigreerd was. Met ingang van 1901 verviel voor de provincie de verplichting de verplichting een verzamelstaat op te maken.
De staten van landverhuizingen bevinden zich in het archief van het Provinciaal Bestuur van Zeeland. De staten zijn in kopievorm opgenomen in de Verzameling Genealogische Afschriften nummer 810. Per vertrekkend gezinshoofd is in Zeeuwen Gezocht opgenomen plaats en jaar van uitschrijving, beroep, leeftijd, kerkelijke gezindte, met wie hij vertrok (vrouw en/of kinderen), vermoedelijke reden van vertrek en plaats van bestemming. In de staten zijn ook gegevens opgenomen over de ‘klasse van gegoedheid’. In totaal zijn er in deze periode 25.529 personen vanuit Zeeland geëmigreerd: 8.262 gezinshoofden, 4.095 echtgenote's en 13.166 kinderen.
De scans van deze staten over de periode 1845-1877 zijn te raadplegen op FamilySearch.

Emigranten naar Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Nederlands-Indië vanuit Tholen, 1826-1939
Dit bestand betreft de namen van 1.184 personen, verzameld uit de bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten op Tholen. Het is voor Zeeuws Archief ISIS beschikbaar gesteld door de gemeentearchivaris van Tholen. Per emigrant wordt vermeld geboorteplaats en –datum, burgerlijke staat, kerkgenootschap, beroep, datum van vertrek en bestemming

Emigranten naar Amerika vanuit West Zeeuws-Vlaanderen, 1840-1950
Door de heer A. Vergouwe (overleden in 2004) is begin jaren negentig van de vorige eeuw een bestand gemaakt van alle personen die in de periode 1840-1970 vanuit West Zeeuws-Vlaanderen zijn geëmigreerd naar Noord-Amerika. De namen van deze personen zijn verzameld uit de bevolkingsregisters van 15 van de 18 voormalige gemeenten in dit deel van Zeeland. De bevolkingsregisters van Sluis, Heille en Sint Anna ter Muiden zijn in 1944 verloren gegaan. Het werk van de heer Vergouwe is in 1993 uitgegeven door de toenmalige Werkgroep Emigratie van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. In het bestand in Zeeuwen Gezocht zijn de namen opgenomen t/m 1950.
Per persoon is opgenomen geboorteplaats en –datum, beroep, kerkgenootschap, burgerlijke staat, datum van vertrek en bestemming.

Het aantal emigranten uit deze streek van Zeeland was gedurende de negentiende eeuw het hoogst van heel Nederland. Het bestand van de heer Vergouwe bevat 12.012 personen. Rekening houdend met diegenen die uit Sluis, Heille en Sint Anna ter Muiden zijn vertrokken en met hen waarvan de emigratie niet in de bevolkingsregisters is opgetekend, schatte de heer Vergouwe indertijd dat er ongeveer 15.000 personen vanuit West Zeeuws-Vlaanderen naar Noord-Amerika zijn vertrokken.

Omdat de bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten in West-Zeeuws-Vlaanderen berusten bij de huidige gemeenten Sluis en Terneuzen kunnen wij mogelijke fouten in het bestand niet controleren met de originele registers.

Emigranten naar de Verenigde Staten van Amerika vanuit Zeeland, 1900-1920
Dit bestand is samengesteld uit drie delen:
1. Emigranten naar de Verenigde Staten van Amerika vanuit Walcheren, 1900-1920
De lijst met namen van personen die in de periode 1900-1920 vanuit Walcheren naar de Verenigde Staten van Amerika vertrokken is door mevrouw J.M. Blaas-Rademaker gemaakt op basis van de Walcherse bevolkingsregisters. Deze lijst is een bijlage bij de door haar in 2001 gemaakt scriptie voor de Open Universiteit (Cultuurwetenschappen). In deze scriptie wordt uitgebreid ingegaan op de motieven van de emigranten en hun achtergronden. Per emigrant wordt vermeld: geboorteplaats en –datum, burgerlijke staat, kerkgenootschap, beroep, datum van vertrek en bestemming.

2. Emigranten naar de Verenigde Staten en Amerika en Zuid-Afrika vanuit Schouwen-Duiveland en Noord- en Zuid-Beveland, 1901-1920
Dit bestand is in 1997 samengesteld door een projectgroep van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland op basis van de bevolkingsregisters van de (voormalige) gemeenten op Schouwen-Duiveland en Noord- en Zuid-Beveland. Per emigrant wordt vermeld: geboorteplaats en –datum, burgerlijke staat, kerkgenootschap, beroep, datum van vertrek en bestemming. De papieren versie van dit bestand is te vinden in de studiezaal van het Zeeuws Archief, Genealogische Afschriften nummer 811.

3. Emigranten naar de Verenigde Staten van Amerika vanuit Midden Zeeuws-Vlaanderen, 1900-1920
De lijst met namen van personen die in de periode 1900-1920 vanuit Midden Zeeuws-Vlaanderen de Verenigde Staten van Amerika vertrokken is door mevrouw G.J. Meijerink-Stegeman gemaakt op basis van de bevolkingsregisters van de (voormalige) gemeenten Axel, Hoek, Koewacht, Overslag, Philippine, Sas van Gent, Terneuzen, Westdorpe, Zaamslag en Zuiddorpe. Deze lijst is een bijlage bij de door haar in 2001 gemaakt scriptie voor de Open Universiteit (Cultuurwetenschappen). In deze scriptie wordt uitgebreid ingegaan op de motieven van de emigranten en hun achtergronden. Per emigrant wordt vermeld: geboorteplaats en –datum, burgerlijke staat, kerkgenootschap, beroep, datum van vertrek en bestemming.

[laatst bijgewerkt: 13 mei 2013]

zgboek
Toelichting over deze bron (in bewerking)
Landverhuizing naar Noord-Amerika