Hypotheekbewaarder te Goes en Zierikzee 1811-1838

zgzwartelijn500 zgzwartelijn140blauw zgzwartelijn300

Na de inlijving van ons land bij Frankrijk (1811), werd ook hier de Franse hypothecaire boekhouding ingevoerd. Deze was een directe voortzetting van de bestaande registratie van transporten enzovoorts voor de plaatselijke gerechten. Nederland werd opgedeeld in kantons waar een hypotheekbewaarder met medewerkers werd aangesteld. In Zeeland waren dat Middelburg (Walcheren en West-Zeeuws Vlaanderen), Goes (De Bevelanden en Oost-Zeeuws Vlaanderen) en Zierikzee (Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland). De hypotheekbewaarder kreeg als taak het bijhouden van de openbare registers, die vaak ten onrechte als hypotheekregisters worden betiteld. Naast de inschrijving van de hypotheken hield de hypotheekbewaarder ook de registratie bij van verandering van rechten op onroerende eigendommen.

In de database van Zeeuwen Gezocht is opgenomen de index op de algemene registers van de kantoren van de hypotheekbewaarder te Goes en Zierikzee over de periode 1811-1838. In deze registers zijn per ingeschreven persoon verwijzingen naar de overdracht van onroerende goederen en/of naar de inschrijving van de hypotheek opgenomen. De overdrachten van onroerende goederen werden ingeschreven in de registers van overschrijving. Het betreffen meestal notariële akten van overdracht afgeschreven, met informatie over de aard van het onroerend goed, de naam van de koper en de verkoper en de verkrijgingstitel. De inschrijvingen van de hypotheek in de registers van inschrijving bevatten een omschrijving van het onroerend goed en de naam van de schuldenaar en doorgaans de notarieel opgestelde hypotheekakte.

In de registers van 1811 en 1812 zijn ook de voor die tijd afgesloten en nog lopende hypotheken opgenomen omdat deze, om van kracht te blijven, opnieuw moesten worden ingeschreven.

Concreet houden de gevonden verwijzingen in de index op de algemene registers in dat u met behulp van de registers van overschrijving en inschrijving meer inzicht krijgt in het bezit van uw voorouders en van de hypothecaire schuld die zij hadden op hun onroerende goederen in de eerste decennia van de negentiende eeuw. De geïndiceerde algemene registers vormen in feite een andere toegang tot de notariële akten. De beste gelegenheid om de registers te raadplegen is in de studiezaal van het Zeeuws Archief. Indien de afstand en de beschikbare tijd een bezwaar zijn, dan is mogelijk dat wij het onderzoek voor u doen. Wij kunnen u nader informeren over de onderzoekskosten. Omdat de registers nogal omvangrijk zijn, is het niet mogelijk om kopieën te laten maken.

Archief: Hypotheekbewaarder
Toegangsnummer: 248
Bron: Algemene registers van de hypotheekbewaarder te Goes en de hypohteekbewaarder te Zierikzee

[bijgewerkt: 22 april 2014]