Lidmatenregisters Walcheren 1583-1811

zgzwartelijn500 zgzwartelijn140blauw zgzwartelijn300
Net als tegenwoordig legden zowel protestantse als rooms‑katholieke geestelijken registers aan waarin zij belijdende lidmaten en communicanten registreerden. Kort na het ontstaan van de protestantse kerkgenootschappen werden er in de zestiende eeuw ook voorschriften opgesteld voor de registratie van lidmaten.
De Nederduitsch-gereformeerde kerk, de Waalse gemeente en de Evangelisch-Lutherse gemeenten kenden doopleden en belijdende leden of lidmaten. Tot het avondmaal werden alleen de lidmaten toegelaten. Lidmaat van een kerkelijke gemeente werd men na belijdenis te hebben gedaan of op vertoon van een attestatie (getuigenis) van de gemeente waaruit men afkomstig was. Dit werd bijgehouden in het lidmatenregister, waarin ook werd vermeld wanneer iemand met attestatie naar een andere kerkelijke gemeente ging. Vestiging of vertrek van personen kan dus soms worden vastgesteld met behulp van de lidmatenregisters. Ook werd aangetekend dat een gemeentelid was overleden. De predikant schreef dan vaak het woord ‘obiit’ (hij/zij is overleden) achter de naam van de overleden lidmaat, met soms de datum van overlijden. Vaak vangt een registratie van lidmaten aan bij de indiensttreding van een predikant. De registratie is vaak erg onvolledig.De lidmatenregisters zijn nooit beschouwd als retro‑acta van de Burgerlijke Stand en maken officieel dus geen deel uit van de DTB‑registers. De originele registers berusten in de archieven van de verschillende kerkgenootschappen. Bij het Zeeuws Archief zijn de bewaarde lidmatenregisters uit de diverse kerkelijke archieven opgenomen in de serie van de DTB‑kopieën, omdat ze veel relevante genealogische informatie verschaffen en verloren gegane gegevens aanvullen. Om die reden is de benaming van deze serie DTBL-registers. Deze serie banden met fotokopieën is in z’n geheel beschikbaar in de studiezaal (groene banden) (GIDS 2). Voor dit overzicht klik hier.

Registraties
Het interpreteren van de lidmatenregistratie is niet altijd makkelijk, omdat er verschillende registratiemomenten werden gehanteerd.
1. Belijdenis: een persoon wordt lidmaat van het betreffende kerkgenootschap nadat hij of zij openbare belijdenis van het geloof heeft afgelegd. De meeste mensen deden dit op jong-volwassen leeftijd, doorgaans vóór of ná huwelijkssluiting. De Doopsgezinde gemeenten kennen de volwassendoop en iemand werd lidmaat nadat hij of zij was gedoopt.
2. Bij attestatie van: een persoon wordt als lidmaat van het betreffende kerkgenootschap geregistreerd omdat hij of zij zich in de stad of het dorp had gevestigd en bij het kerkgenootschap wilde behoren. Hij of zij is in een vorige gemeente als belijdend lidmaat geregistreerd en overhandigde een bewijs van lidmaatschap (getuigenis) in bij de kerkelijke gemeente van vestiging.
3. Bij attestatie naar: een lidmaat van het betreffende kerkgenootschap gaf aan te verhuizen naar een andere woonplaats en vroeg zijn of haar bewijs van lidmaatschap op om dit in te leveren bij het kerkgenootschap van zijn of haar nieuwe woonplaats.
4. Een inventarisatie door een nieuw aangetreden predikant. Veel predikanten gingen, nadat zij tot predikant in een kerkelijke gemeente waren bevestigd, het dorp rond om kennis te maken met hun leden en noteerden alle namen. Deze lijst vulden zij dan aan en zij voegden daar mutaties aan toe, zoals overlijden en verhuizing.

Mutaties
De mutaties die in de lidmatenregisters zijn aangebracht, zijn vaak in de kantlijn of achter de inschrijving gevoegd. Hierdoor zijn ze niet altijd goed leesbaar. Ook is niet elke inschrijving van een exacte datumnotatie voorzien. In sommige registers zijn de inschrijvingen per kwartaal, per jaar of zelfs per periode van jaren. Bijzonder in de lidmatenregisters van de Nederduits-gereformeerde kerken van Veere en Vlissingen is dat ook woonadressen zijn vermeld.

Een punt van aandacht bij het raadplegen van de bestanden van de Walcherse lidmatenregisters in Zeeuwen Gezochtis dat de gegevens zijn overgenomen van fiches die in de eerste helft van de jaren tachtig door medewerkers van Administratief Dienstencentrum Zeeland zijn geïndiceerd. De fiches waren te raadplegen in kaartenbakken en later op microfilm in de studiezaal van het Rijksarchief in Zeeland en het Zeeuws Archief. Doordat de ‘geficheerde’ gegevens zijn overgetypt kan het interpreteren van de gegevens van de inschrijvingen lastig zijn. Raadpleging van het originele register biedt dan uitkomst, al kost het enige onderzoekstijd om vooral de inschrijvingen zonder exacte datumaanduiding terug te vinden.


Overzicht


Beschikbaar zijn [stand per 1 juli 2010]:

Aagtekerke
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1624-1810 (Studiezaal: DTBL Aagtekerke 3)

Arnemuiden
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1584-1607 (Studiezaal: DTBL Arnemuiden 4C)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1610-1682 (Studiezaal: DTBL Arnemuiden 8B)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1712-1810 (Studiezaal: DTBL Arnemuiden 12)

Biggekerke
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1583-1717 (Studiezaal: DTBL Biggekerke 5A)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1733-1810 (Studiezaal: DTBL Biggekerke 5B)

Domburg
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1760-1764 (Studiezaal: DTBL Domburg 2C)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1798-1810 (Studiezaal: DTBL Domburg 2D)

Gapinge
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1608-1681 (Studiezaal: DTBL Gapinge 4C)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1721-1743 (Studiezaal: DTBL Gapinge 4D)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1765-1776 (Studiezaal: DTBL Gapinge 4E)

Grijpskerke
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1604-1663 (Studiezaal: DTBL Grijpskerke 5B)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1736-1764 (Studiezaal: DTBL Grijpskerke 2D)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1764-1810 (Studiezaal: DTBL Grijpskerke 6)

Kleverskerke
- Nederduits-gereformeerd naamlijsten van lidmaten 1733-1813 (Studiezaal: DTBL Kleverskerke 3A)

Koudekerke
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1632-1732 (Studiezaal: DTBL Koudekerke 4A)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1733-1810 (Studiezaal: DTBL Koudekerke 4B)

Meliskerke

- Nederduits-gereformeerd lidmatenlijst ca. 1760-1766 (Studiezaal: DTBL Meliskerke 3A)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1791-1810 (Studiezaal: DTBL Meliskerke 3B)

Middelburg
- Doopsgezinde gemeente lidmatenregister 1642-1831 (Studiezaal: DTBL Middelburg 4)
- Evangelisch-Lutherse gemeente lidmatenregister 1742-1810 (Studiezaal: DTBL Middelburg 5)
- Engelse gemeente lidmatenregister 1642-1811 (Studiezaal: DTBL Middelburg 6C)

Nieuw- en Sint Joosland

- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1657-1712 (Studiezaal: DTBL Nieuw- en Sint Joosland 1A)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1738-1812 (Studiezaal: DTBL Nieuw- en Sint Joosland 1B)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister Akten van indemniteit 1780-1817 (Studiezaal: DTBL Nieuw- en Sint Joosland 1C)

Oost- en West-Souburg
- Nederduits-gereformeerd West-Souburg naamlijsten van lidmaten 1649-1815 (Studiezaal: DTBL Oost- en West-Souburg 5A)
- Nederduits-gereformeerd Oost-Souburg lidmatenregister 1777-1814 (Studiezaal: DTBL Oost- en West-Souburg 5B)

Oostkapelle
- Nederduits-gereformeerd naamlijsten van lidmaten 1642-1810 (Studiezaal: DTBL Oostkapelle 4A)

Ritthem
- Nederduits-gereformeerd naamlijsten lidmaten 1612-1810 (Studiezaal: DTBL Ritthem 3C)

Serooskerke

- Nederduits-gereformeerd lidmatenlijsten 1609-1798 (Studiezaal: DTBL Serooskerke 3)

Sint Laurens
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1610-1810 (Studiezaal: DTBL Sint Laurens 6)

Veere

- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1610-1700 (Studiezaal: DTBL Veere 2)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1701-1756 (Studiezaal: DTBL Veere 3)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1757-1776 (Studiezaal: DTBL Veere 4)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1797-1810 (Studiezaal: DTBL Veere 5)

Vlissingen
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1595-1612 (Studiezaal: DTBL Vlissingen 20)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1613-1633 (Studiezaal: DTBL Vlissingen 21)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1634-1654 (Studiezaal: DTBL Vlissingen 22)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1654-1672 (Studiezaal: DTBL Vlissingen 23)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1673-1716 (Studiezaal: DTBL Vlissingen 24)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1717-1742 (Studiezaal: DTBL Vlissingen 25)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1743-1769 (Studiezaal: DTBL Vlissingen 26)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1770-1810 (Studiezaal: DTBL Vlissingen 27)
- Waalse gemeente lidmatenregister 1783-1823 (Studiezaal: DTBL Vlissingen 28)
- Doopsgezinde gemeente lidmatenregister 1665-1728 (Studiezaal: DTBL Vlissingen 15A)
- Doopsgezinde gemeente lidmatenregister 1729-1757 (Studiezaal: DTBL Vlissingen 15B)
- Doopsgezinde gemeente lidmatenregister 1756-1811 (Studiezaal: DTBL Vlissingen 15C)
- Lutherse gemeente lidmatenregister 1735-1810 (Gemeentearchief Vlissingen, archief Evangelisch-Lutherse gemeente Vlissingen inv.nr. 50)

Vrouwenpolder
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1611-1729 (Studiezaal: DTBL Vrouwenpolder 2A)
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1739-1794 (Studiezaal: DTBL Vrouwenpolder 2B)

Westkapelle
- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1724-1810 (Studiezaal: DTBL Westkapelle 2)

Zoutelande

- Nederduits-gereformeerd lidmatenregister 1792-1810 (Studiezaal: DTBL Zoutelande 2)

[laatst bijgewerkt: 20 oktober 2011]
zgboekAchtergrondinformatie over deze bron [in bewerking] Lidmatenregister Aagtekerke