Overlijdensberichten 1900-1999

zgzwartelijn500 zgzwartelijn140blauw zgzwartelijn300

Het Genealogisch Centrum Zeeland te Middelburg heeft een verzameling van zo'n 150.000 overlijdensberichten. Deze zijn geknipt uit diverse dagbladen, voornamelijk de Provinciale Zeeuwse Courant en De Stem (thans BN De Stem). Een overlijdensbericht is een bericht, geplaatst op een pagina in een dagblad - vaak Familieberichten genoemd - waarin mensen kennis geven van het overlijden van een familielid, vriend, buren, kennis of werknemer.
De overlijdensberichten vanaf 2006 zijn raadpleegbaar via de website Mensenlincq.

Vele jaren zijn door medewerkers van het centrum de overlijdensberichten uit de diverse dagbladen uitgeknipt en in alfabetische volgorde ingeplakt op vellen formaat A4. Tegenwoordig worden de berichten gescand. In 2009 zijn vrijwilligers van het centrum begonnen met het invoeren van de gegevens van de verzamelde overlijdensberichten over de periode 1900-1999. Drie jaar geleden zijn de eerste 34.000 berichten in Zeeuwen Gezocht opgenomen (A-Ka), vanaf 16 oktober 2013 zijn de familienamen t/m de letter Z, dus het hele alfabet, te raadplegen; in totaal bijna 80.000 personen.

Deze bron vormt een belangrijke aanvulling voor het zoeken naar overlijdensgegevens van personen vooral wat de periode betreft waarin de overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand niet openbaar zijn.

Ook een belangrijke toevoeging van deze overlijdensberichten voor genealogisch onderzoek is dat in deze berichten de daadwerkelijke plaats van overlijden wordt vermeld. In de registers van de burgerlijke stand wordt uitsluitend de plaats van de gemeente als plaats van overlijden genoteerd. Bijvoorbeeld de overlijdensakte van een persoon die in Colijnsplaat in - bijvoorbeeld - 1962 is overleden is opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van Kortgene. Colijnsplaat behoorde vanaf 1941 tot deze gemeente. In de overlijdensakte wordt de plaats van overlijden aangeduid als 'in de gemeente Kortgene'. Uit het overlijdensbericht in de krant is dan de exacte plaats van overlijden op te maken.
 
Let wel:
De gepresenteerde gegevens kunnen afwijken van die uit de overlijdensakten of van de gegevens die u zelf heeft over het overlijden van de gevonden personen. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

1. Foutief ingevoerd gegeven uit overlijdensbericht
2. Foutieve of onvolledige vermelding in het overlijdensbericht
3. De in het overlijdensbericht vermelde plaats is bij invoer meestal geïnterpreteerd als plaats van overlijden. Het kan echter ook de woonplaats van de overledene zijn of de plaats van het correspondentie-adres.

Het Zeeuws Archief en het Genealogisch Centrum Zeeland houden zich aanbevolen voor correcties van overlijdensplaatsen en overlijdensdata.

U kunt via Zeeuwen Gezocht kopieën bestellen van de overlijdensberichten. Uw bestelling wordt in dat geval afgehandeld door het Genealogisch Centrum Zeeland. De kosten per kopie vel A4 bedraagt € 2,-, exclusief portokosten.
De berichten die in de Provinciale Zeeuwse Courant hebben gestaan zijn ook te vinden via de Krantenbankzeeland.

[laatst bijgewerkt: 11 november 2013]

gcz logo
Meer informatie over het Genealogisch Centrum Zeeland op hun website
Overlijdensbericht GCZ