Trouwgeld Zeeuwse Eilanden, 1704-1706, 1763-1805

zgzwartelijn500 zgzwartelijn140blauw zgzwartelijn300

Om de oorlogskas te spekken, voerden de Staten van Zeeland op 24 september 1703 het trouwgeld in. Alle aanstaande echtelieden werden verplicht belasting af te dragen. Zij betaalden hun heffing rechtstreeks aan een ambtenaar in hun woonplaats. Particuliere pachters namen in 1706 de inning over. Hun administratie hoefde niet ter controle bij de rekenkamer ingeleverd te worden en hiervan is niets meer bewaard gebleven. De administratie van de ambtenaren is nog aanwezig in de archieven van de Rekenkamer Zeeland. De belasting werd niet geheven in het huidige Zeeuws-Vlaanderen.

In Zeeuwen Gezocht is de digitale naamindex op het trouwgeld over de periodes september 1703 - 1706 en 1763-1805 beschikbaar. Van sommige Zeeuwse eilanden ontbreken helaas gegevens tussen oktober 1763 en september 1783.

De ambtenaren van het trouwgeld legden allerlei gegevens van de huwelijkskandidaten vast in hun kohieren. Zij vermeldden per stad of dorp de namen van bruidegom en bruid en het verschuldigde bedrag. Het tarief was afhankelijk van de welstand van bruidegom en bruid. Verder noteerden zij de datum van betaling, altijd kort voor of op de datum van ondertrouw, soms echter alleen het jaar van betaling. Gegevens over de afkomst van de huwelijkskandidaten werden niet vastgelegd, u vindt dus geen namen van ouders, data en plaatsen van geboorte etc.

De kohieren bieden de onderzoeker de mogelijkheid om niet voltrokken huwelijken op te sporen en om gegevens uit verloren gegane trouwregisters te kunnen reconstrueren.
Deze index is de digitale versie van de getypte lijsten zoals die zijn opgenomen in de verzameling Genealogische Afschriften 496 t/m 507.

Meer informatie over deze belasting (waaronder de heffingsgrondslag) kunt u lezen in de inleiding van de inventaris van de rekeningen en bijbehorende stukken ingebracht ter Rekenkamer van Zeeland door de ontvangers van het trouwgeld, 1703-1706, 1763-1805 , onderdeel van Rekenkamer C (toegang 511, Trouwgeld).

- Walcheren, 1783 oktober – 1805 december (exclusief Koudekerke, Biggekerke, Zoutelande en Sint Laurens)
- Schouwen-Duiveland, 1763 oktober - 1773 september, 1779 oktober – 1805 december
- Tholen ,1763 oktober - 1764 september, 1782 oktober – 1805 december
- Noord-Beveland, 1763 oktober – 1768 juni, 1783 oktober – 1805 december
- Zuid-Beveland, 1783 oktober – 1805 december
- Goes, 1782 oktober – 1805 december.

Laatst bijgewerkt: 11 maart 2013

  Kwitantie trouwgeld

Kwitantie voor ontvangen trouwgeld van Leendert van Breen en Gesina Smit te Vlissingen, 1789. (Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland inv.nr. 408)