Niet geconverteerde bestanden

Het converteren (overzetten) van de 650 bestanden die waren opgenomen in ISIS/Zeeuwen Gezocht vond plaats
in de maanden februari t/m september 2011. In 2012 is het merendeel van de bestanden die niet bij de grote conversie waren
meegenomen alsnog toegevoegd.
Onderstaande bestanden uit het oude Zeeuwen Gezocht ontbreken nog in de nieuwe database.

Via de pagina NIEUW houden wij u op de hoogte bestanden zijn toegevoegd.

Nog toe te voegen bestanden per 30 oktober 2015: 15 bestanden, 20.790 records

 Bestand  In ZG sedert Aantal records
 Burgerweeshuis Middelburg 1720-1792  18-09-2002 907
 Criminele sententies Middelburg 1476-1795  17-03-2005 496
 Huisschatting Middelburg 1796  02-11-2001 3.051
 In onecht geboren kinderen 1795-1802  24-06-2004 327
 Kohier 1000ste penning Middelburg 1623  09-12-2002 1.599
 Leveranciers en uitvoerders Abdij te Middelburg 1583-1805  04-04-2006 547
 Marechaussee Zeeland 1814-1940  28-05-2009 741
 Meerderjarigheidsverklaringen 1655-1807  17-03-2005 1.949
 Middelburgsche Naamwijzers 1847-1849  17-05-2005 873
 Naamwijzer Middelburg 1783  07-12-2009 1870
 Noord- en Zuid-Beveland, Garde National 1813  28-07-2007 5.069
 Notarissen 1526-1925  07-12-2009 1.315
 Predikanten NH 1572-2004 (Kastelein)  08-10-2009 4.552
 Teeken Akademie 1778-1885  17-02-2009 580
 Vroedschap van Zierikzee 1523-1795  12-08-2008 448
 Wissenkerke Trouwen De Vos  06-11-2007 169


Laatst bijgewerkt: 30 oktober 2015