Persoon in genealogie

zgzwartelijn500 zgzwartelijn140blauw zgzwartelijn300

Met deze bronsoort doorzoekt u de familienamen waarvan genealogieën, kwartierstaten, parentelen en stamreeksen die zijn opgenomen in diverse verzamelingen in het Zeeuws Archief en zijn gepubliceerd in genealogische publicaties en tijdschriften:

Collectie Zeeuwse Genealogieën
Deze collectie bevat honderden aantekeningen en publicaties van genealogisch onderzoek door particulieren. Behalve de index op de Collectie Zeeuwse Genealogieën is ook de toegang van deze collectie beschikbaar. In de gevonden vermelding vindt u een verwijzing naar de toegang van de collectie (toegangsnummer 166) en daaronder het inventarisnummer. Door op de link achter dit nummer te klikken komt u terecht in beschrijving van het nummer zoals deze is opgenomen in de toegang.

De Collectie Zeeuwse Genealogieën is in 1989 bij het Rijksarchief in Zeeland ontstaan door samenvoeging van de toenmalige Genealogische Handschriften en Genealogische Bibliotheek. Het verschil tussen manuscripten (handgeschreven en getypte documenten) en publicaties door middel van fotokopie of offsetdruk werd in de loop van de jaren tachtig steeds kleiner. De nieuwe collectie is vooral in de jaren negentig flink gegroeid en telt nu bijna 1300 nummers, met een totale planklengte van bijna 20 meter. Het merendeel van deze ‘werkstukken’ hebben het Rijksarchief in Zeeland en het Zeeuws Archief ontvangen van de samenstellers. Velen van hen boden hun werk aan als dank voor de faciliteiten die het archief hen bood bij hun jarenlange onderzoek.

De namen die in deze collectie zijn opgenomen betreffen geslachten die minstens drie generaties in Zeeland hebben geleefd. De gegevens zijn in diverse vormen: stamreeksen, genealogieën, parentelen en kwartierstaten, variërend van met handgeschreven aantekeningen op losse vellen tot en met ingebonden, gedrukte uitgaven in met foto’s in fullcolour.

De laatste jaren neemt de groei van deze collectie af. Internet biedt voor veel onderzoekers de mogelijkheid om hun genealogische gegevens te publiceren via websites. Dat is veel goedkoper dan het laten drukken van een boek en bovendien zijn gegevens makkelijker aan te vullen en te corrigeren. Er zijn enkele websites die een overzicht bieden van genealogieën, parentelen en kwartierstaten die her en der op het wereldwijde web zijn te vinden, zoals:
- Genealogie Zeeland
- Genealogie Online

U kunt kopieën aanvragen van de inventarisnummers in de Collectie Zeeuwse Genealogieën via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het is handig om in uw verzoek te vragen om een prijsopgave omdat de omvang van genealogieën, kwartierstaten enz. in de Collectie Zeeuwse Genealogieën namelijk kan variëren van enkele pagina's tot enige honderden.

Verzameling P.D. de Vos
Aantekeningen van de oud-gemeentearchivaris van Zierikzee, P.D. de Vos, gemaakt in de jaren twintig en dertig van de 20ste eeuw. Het betreffen vooral familienamen van Schouwse, Duivelandse en Thoolse geslachten. Deze aantekeningen staan in zelfbediening in de studiezaal van het Zeeuws Archief.

Verzameling J. de Hullu
Aantekeningen van de oud-archivaris J. de Hullu, gemaakt in de jaren twintig en dertig van de 20ste eeuw. Het betreffen vooral familienamen van West-Zeeuws-Vlaamse geslachten. Deze aantekeningen staan in zelfbediening in de studiezaal van het Zeeuws Archief.

Verzameling P.J. Wemelsfelder
Aantekeningen gemaakt door P.J. Wemelsfelder. Het betreffen vooral familienamen van West-Zeeuws-Vlaamse geslachten afkomstig uit het land Salzburg. Deze aantekeningen staan in zelfbediening in de studiezaal van het Zeeuws Archief.

Verzameling W. van der Ploeg
Aantekeningen gemaakt door W. van der Ploeg. Het betreffen vooral familienamen van Thoolse geslachten. Deze aantekeningen staan in zelfbediening in de studiezaal van het Zeeuws Archief.

Verzameling J. Moermond
Familienamen waarvan genealogieën, aantekeningen en kwartierstaten zijn gemaakt door J. Moermond. Het betreffen vooral Walcherse families.

Verzameling Genealogische Afschriften
Fragment-genealogieën opgenomen in deze grote verzameling met afschriften, indexen en bewerkingen van diverse genealogische bronnen (vooral vóór 1811) in de studiezaal van het Zeeuws Archief. Het betreffen Thoolse en Walcherse geslachten.

Van Zeeuwse Stam

De inhoudsopgave van het tijdschrift Van Zeeuwse Stam over de jaren 1990 t/m 2010. In januari 1971 verscheen het eerste nummer als contactblad van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Door middel van kleine artikelen en vragen van leden wilde het bestuur van de Afdeling Zeeland de uitwisseling van gegevens onder de leden stimuleren. Het blad groeide in de loop van de jaren uit tot een kwartaaluitgave vol met bewerkingen van diverse archiefbronnen met relevante Zeeuwse genealogische gegevens. Het blad, dat vier keer per jaar verscheen, was voor veel genealogen de mogelijkheid om de resultaten van hun onderzoek in de vorm van een genealogie, parenteel of kwartierstaat te laten publiceren. In 1999 werd de uitgave van het tijdschrift overgenomen door de Stichting Genealogische Publicaties Zeeland. De index over de periode 1971-2010 is uitgebracht op Cd-rom en USB-creditcard. Meer informatie op de website van de Stichting Genealogische Publicaties.


[laatst bijgewerkt: 3 november 2012]

Voor de eeuwigheid?
Als u toch kiest voor een papieren uitgave van uw genealogisch onderzoek naar uw Zeeuwse roots, hetzij vermenigvuldigd met het fotokopieer-apparaat, hetzij in de vorm van een fraai boek, dan houden wij ons aan-bevolen voor een exem-plaar. Wij nemen uw werk op in de Collectie Zeeuwse Genealogieën, zodat iedere geïnteres-seerde onderzoeker het kan raadplegen in de studiezaal van het Zeeuws Archief.
CZG506ZG
Collectie Zeeuwse Genealogieën inv.nr. 506

CZGTevelZG
Aantekeningen over het geslacht Tevel in Collectie Zeeuwse Genealogieën inv.nr. 45
VanZeeuwseStam151
Het allerlaatste nummer van Van Zeeuwse Stam (nr. 151, december 2010)