Bidprentje

zgzwartelijn500

zgzwartelijn140blauw
 
zgzwartelijn300

Via deze bron kunt u zoeken naar personen voor wie na hun overlijden een bidprentje is gedrukt en uitgegeven. Deze prentjes zijn verzameld door het Genealogisch Centrum Zeeland. Het betreffen personen die of in Zeeland zijn geboren of in Zeeland zijn overleden of beide. Het oudste bidprentjes dateert van 1824, de meest recente is van 2013.

Een bidprentje (gedachtenisprentje) is een kleine prent (max. 10 x 5 cm.) die binnen de Katholieke Kerk als herinnering aan bepaalde gebeurtenissen zoals doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, priesterschap en in het bijzonder bij een overlijden wordt uitgegeven. Behalve de religieuze afbeelding, staat op voor- of achterzijde meestal ook een gebed. Indien het wordt uitgegeven naar aanleiding van een overlijden worden van de overledene de naam, de geboorte- en overlijdensdatum en -plaats en de naam van diens partner(s) vermeld. Het gebruik van een bidprentje komt bijna uitsluitend voor onder katholieken. In Zeeland zijn er enkele regio's waar veel katholieken wonen: de Zak van Zuid-Beveland (Heinkenszand, 's-Heerenhoek en Kwadendamme), Sluis en Aardenburg en omgeving, en het gebied van Hontenisse en Hulst.

De bidprentjes worden tijdens de uitvaartdienst aan de aanwezigen uitgedeeld. Daar waar vroeger op dit soort bidprentjes meestal een heilige of een kruis werd afgebeeld, staat nu ook vaak een bloem, een landschap of een portretfoto van de overledene. Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw staat vaak een korte biografische schets van de overledene afgedrukt.

Bidprentjes zijn een dankbaar verzamelobject. Evenals de overlijdensberichten in de kranten zijn met deze prentjes de overlijdensdata van personen te achterhalen jonger dan 50 jaar, de openbaarheidbeperkende termijn voor de overlijdensakten van de burgerlijke stand. Op websites van genealogische en heemkundige verenigingen en van particulieren zijn bidprentjes te vinden. Er is zelfs een speciale startpagina voor bidprentjes op internet en er is een levendige handel op sites als Marktplaats.nl.

U kunt via Zeeuwen Gezocht kopieën bestellen van de overlijdensberichten. Uw bestelling wordt in dat geval afgehandeld door het Genealogisch Centrum Zeeland. De kosten voor een fotokopie of digitale scan bedragen € 2,-.

[laatst bijgewerkt: 24 maart 2014]

Aantal bidprentjes in Zeeuwen Gezocht:
Stand per 24 maart 2014: 11.789 

gcz logo
Meer informatie over het Genealogisch Centrum Zeeland op hun website

Bidprentje-Allemekinders-ZG

Bidprentje-Kauffman-ZG