Update 2012

Toegevoegde nieuwe bestanden in 2012:

Burgerlijke stand van Zeeland
- Geboorteakten en akten van erkenning 1911
- Huwelijks- en echtscheidingsakten 1936
- Overlijdensakten 1961
- Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de provisionele burgerlijke stand (Zeeuws-Vlaanderen) 1796, 1797 (opnieuw toegevoegd)

Doop-, trouw- en begraafre
gisters
- Ondertrouwregisters Nederduits Gereformeerde kerk Axel 1604-1796 (DTBL Axel nummers 8, 9, 10 en 11) (opnieuw toegevoegd)
- Uittreksel trouwregister Nederduits Gereformeerde kerk Middelburg 1580-1651 (opnieuw toegevoegd)
- Overlijdensregister Nederduits gereformeerde kerk te Zaamslag 1654-1718 (opnieuw toegevoegd)
- Naamlijsten der ondertrouwde personen binnen Middelburg en Stads-Ambachten 1792-1810 (opnieuw toegevoegd)
- Naamlijsten van de overledenen in Middelburg en Middelburg-Ambachten 1792-1810 (opnieuw toegevoegd)

Bevolkingsregisters
- Bevolkingsregister Middelburg 1900-1937 delen 1 t/m 39 (opnieuw toegevoegd)
- Verblijfregister Middelburg 1892-1936
- Bevolkingsregister Gapinge 1850-1860
- Bevolkingsregister Veere Godshuis 1861-1917
- Bevolkingsregister Domburg 1850-1861
- Bevolkingsregister Domburg 1920-1930

Functionarissen
- Ambtenaren van het Departementaal Hof van Zeeland 1803-1811 (opnieuw toegevoegd)
- Functionarissen benoemd door het gewestelijk bestuur van Zeeland in de Franse tijd, 1802-1813 (opnieuw toegevoegd)
- Directieleden van het Gymnasium te Middelburg 1600-1965 (opnieuw toegevoegd)
- Burgemeesters in Zeeland 1850-1855 (opnieuw toegevoegd)
- Onderwijzers en onderwijzeressen te Middelburg 1592-1723 (opnieuw toegevoegd)
- Bewindhebbers van de Verenigde Oostindische Compagnie Kamer Zeeland 1602-1795 (opnieuw toegevoegd)
- Magistraat van Middelburg 1560-1810 (opnieuw toegevoegd)
- Bestuurders en functionarissen Polder Walcheren 1323-1869 (opnieuw toegevoegd)
- Provisionele representanten van het volk van Zeeland 1795 (opnieuw toegevoegd)
- Directie en leden van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1769-1930 (opnieuw toegevoegd)

Gedetineerde
- Inschrijvingsregister Provinciaal Werkhuis van Zeeland te Veere, 1822-1826 (opnieuw toegevoegd)
- Gedetineerden in Zeeuwse gevangenissen 1921-1931 (opnieuw toegevoegd)

Leerling
- Leerlingen Linnen-, Naai- en Breischool te Middelburg 1759-1779 (opnieuw toegevoegd)
- Leerlingen Rijkskweekschool te Middelburg 1876-1952
- Leerlingen Normaalschool te Middelburg 1860-1880
- Leerlingen Openbare Lagere School te Biggekerke 1899-1900

Bemanning schip
- Bemanning van de schepen van de Admiraliteit van Zeeland 1740-1749

Persoon in genealogie
- Inhoudsopgave van de familienamen in de Collectie Zeeuwse Genealogieën (opnieuw toegevoegd)
- Genealogische aantekeningen Verzameling P.D. de Vos (voornamelijk Schouwen-Duiveland) (opnieuw toegevoegd)
- Genealogische aantekeningen Verzameling J. de Hullu (voornamelijk West-Zeeuws-Vlaanderen) (opnieuw toegevoegd)
- Genealogische aantekeningen Familiearchief Van der Feen (voornamelijk Walcheren) (opnieuw toegevoegd)
- Genealogische aantekeningen Verzameling P.J. Wemelsfelder (voornamelijk West-Zeeuws-Vlaanderen) (opnieuw toegevoegd)
- Genealogische aantekeningen Verzameling W. van der Ploeg (voornamelijk Tholen) (opnieuw toegevoegd)
- Familienamen waarvan genealogieën zijn opgenomen in de Verzameling Genealogische Afschriften (opnieuw toegevoegd)
- Familienamen waarvan genealogieën, aantekeningen en kwartierstaten zijn opgenomen in de Verzameling J. Moermond (opnieuw toegevoegd)
- Inhoudsopgave tijdschrift Van Zeeuwse Stam 1990-2010 (opnieuw toegevoegd)

Werknemer
- Westkappelse dijkwerkers 1829-1870 (opnieuw toegevoegd)

Beeldmateriaal
- Fotocollectie Genealogisch Centrum Zeeland
- Foto's van de grafzerken van de joodse begraafplaatsen aan de Walensingel en de Jodengang te Middelburg
Foto's van de patiënten van de Koudekerkse huisarts dr. J.J. van der Harst, 1885-1916. Deze patiënten woonden te Koudekerke, Biggekerke, Meliskerke en Zoutelande. Deze foto's zijn opgenomen in de historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata deel V nummer 1005

[laatst bijgewerkt: 4 januari 2013]