Update 2013

Toegevoegde nieuwe bestanden in 2013:

Geboorteakten burgerlijke stand van Zeeland
- Geboorteakten 1912
- Huwelijks- en echtscheidingsakten 1937
- Overlijdensakten 1962
- Scans van de akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten in de huidige gemeenten Hulst, Kapelle, Middelburg, Reimerswaal, Tholen, Veere en Vlissingen. Klik hier voor het overzicht.

Doop-, trouw- en begraafregisters
- Uittreksels begraafregisters Middelburg 1574-1658
- Begraafregisters Nederduits gereformeerde kerk Goes 1580-1805
- Begraafregisters Nederduits gereformeerde kerk Zaamslag 1657-1796.

Bevolkingsregisters

- Bevolkingsregister Middelburg 1900-1937 delen  40 t/m 45.

Bemanning
- Bemanningsleden Admiraliteit van Zeeland 1730-1739.

Collateraal subject
- Collaterale subjecten Middelburg 1696-1806
- Collaterale subjecten personen die buiten Vlissingen zijn overleden 1716-1792.

Leerling
- Leerlingen Rijksleerschool Binnenstad Middelburg 1924-1940.

Overlijdensbericht
- Bijna 80.000 overlijdensberichten uit diverse dagbladen over de periode 1900-1999 (meest jaren zeventig, tachtig en negentig). Het betreft een collectie van het Genealogisch Centrum Zeeland.

Patiënt
- Bijna 15.000 inschrijvingen van personen die zijn verpleegd in het Gasthuis te Middelburg over de periode 1814-1909. Bijzonder aan deze patiëntenadministratie (‘stamboeken’ of ‘naamlijsten verpleegden’ genoemd) is dat van elke verpleegde zoveel mogelijk persoonlijke gegevens werden genoteerd: geboorteplaats, geboortedatum, leeftijd, beroep, herkomst, adres en de namen van ouders en eventuele partners. Verder de reden van opname én de datum van binnenkomst en ontslag of overlijden.

Persoon in memorie van successie
-Gekwalificeerden tot de Directie van de Invordering van de Belasting op het Recht van Successie 1806-1810.

Persoon in notariële akte
- Index op persoonsnamen voorkomend in de notariële akten van transport van onroerende goederen op Walcheren over de periode 1811-1837.

Persoon in weeskamerarchief
- Weesakten Middelburg 1633-1639.


Laatst bijgewerkt: 1 januari 2014